arrow

Obiekty Penitencjarne

Problematyka pomieszczeń oraz deponowanych kluczy i przedmiotów

Potrzeby obiektów o tym charakterze koncentrują się w kilku obszarach. Pierwszym jest typowe zabezpieczenie kluczy – głównie w depozytorach opartych o breloki często umieszczone w dodatkowej skrytce jako zabezpieczenie wizualne profilu klucza a także z uwagi na różnorodność kluczy posiadanych w podległych obiektach. Z tego punktu widzenia ważne jest, by depozytory miały możliwość łączenia ze sobą i tworzenia sieci, by wszystkie podległe pomieszczenia, budynki i obiekty mogły być centralnie kontrolowane i zarządzane przez administratora.

Zagadnienia:

– Umożliwienia poruszania się po jednostce.
– Przechowywania przedmiotów osób przychodzących

na widzenia.
– Zorganizowania przechowywania broni na 

terenie jednostki.

Wszystkie te potrzeby kładą duży nacisk na odciążenie oficera dyżurnego. Pozbywamy go roli portiera, a stawiamy go bardziej w roli osoby koordynującej przy wejściu do zakładu.

WYDAWANIE KLUCZY I PRZEDMIOTÓW Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, czyli poruszanie się po obiekcie, to należy zadbać o zorganizowanie pobierania kluczy i/lub pobierania kart dostępowych przez pracowników. W tym celu na terenie jednostki usytuowane są depozytory na klucze (lub ewentualnie karty). Pracownik wchodzący na teren zakładu karnego podbiera ten klucz lub te klucze, które będzie następnie wykorzystywać do dostania się do swoich pomieszczeń. Jeśli konkretny klucz lub zwłaszcza karta, przypisane są do konkretnego pracownika, to mogą być one przechowywane w skrytkach o specjalnie większych rozmiarach, by pracownik mógł przy pobraniu klucza/karty jednocześnie zdeponować w nich rzeczy osobiste, takie jak np. portfel czy telefon. Depozytory służą również do przechowywania i identyfikowania teczek do pojazdów służbowych, a także w odpowiednio powiększonych skrytkach – do przechowywania specjalnego wyposażenia funkcjonariusza na służbie.

OBSŁUGA WIDZEŃ Nowoczesnym rozwiązaniem przechowywania przedmiotów osobistych przez osoby udające się na widzenia, mogą być elektroniczne szafki depozytowe, umieszczone przed wejściem na terenie obiektu – także poza obszarem obiektu. W przypadku, gdyby odwiedzający miał przy sobie jakiś przedmiot, z którym nie może wejść dalej, może go zdeponować w sposób samodzielny lub przy minimalnym udziale funkcjonariusza. Szafki depozytowe powinny być również wyposażone w kontrolę ich zajętości, by nie przydzieliły skrytki, w której ktoś zostawił swoje rzeczy. Najlepiej zrealizować to poprzez wyposażenie szafek i skrytek w czujniki optyczne.

Deponowanie przedmiotów

Samodzilne urządzenie ze skrytkami lub moduł rozszerzający do depozytora na klucze. Rozmiar i funkcjonalność skrytki dostosowane do przedmiotu. Czujnik optyczny umożliwia rozpoznawanie stanu zajętości skrytki. Możliwy jest też odczyt informacji o przedmiocie z tagu RFID.

BROŃ Obsługa broni w jednostkach penitencjarnych, to przede wszystkim przyjmowanie broni od konwojów. By zautomatyzować proces, najlepiej, w okolicy bramy wjazdowej na terenie jednostki, postawić depozytor na broń, wykonany w klasie S1, by spełnić obowiązek ustawowy. Przyjeżdżające na miejsce konwoje, samodzielnie lub przy minimalnym udziale oficera dyżurnego, mogą w takim depozytorze zdeponować broń krótką, jak i długą.

Przechowywanie broni w pomieszczeniach do tego przeznaczonych magazynach broni, to najczęściej depozytory na broń w klasie RC2, pozwalające na przechowywanie i wydawanie broni funkcjonariuszom z automatyczną rejestracją zdarzeń. Istnieje możliwość przechowywania broni krótkiej wraz magazynkami, pistoletów maszynowych oraz broni długiej.

Wersja STANDARD

Wersja RC2

Wersja S1.

Skrytki dostosowane są do rozmiaru i modelu broni i mogą być wyposażone w:
CZUJNIK OPTYCZNY, WAGĘ, ANTENĘ RFID, KAMERA, WYŚCIELENIE, PROFILOWANA SZUFLADA

Dodatkowe zabezpieczenia

Wbudowanie w szafkę kamery dodatkowo poprawia bezpieczeństwo. Depozytor może posiadać syrenę alarmową, czujniki otwarcia drzwi i skrytek lub czujnik oderwania od ściany.

Dostępne wersje i klasy bezpieczeństwa

WERSJA STANDARDOWA
Pozwala na największą dowolność, wymaga umieszczenia w bezpiecznym pomieszczeniu magazynie broni.

WERSJA S1
Skrytki na broń umieszczone w sejfie klasy S1 wg normy PN-EN 14450, spełniającym wymogi rozporządzenia MSW “W sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji”. Aby dostać się do depozytora na broń, należy najpierw otworzyć sejf.

WERSJA RC2
Gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanej broni poza magazynami broni przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności urządzenia, bez ograniczeń związanych z sejfami.

Sugerowane rozwiązania SAIK

SAIK KEY – Depozytor podstawowy na klucze i standardowe rozwiązanie z autoryzacją użytkowników, systemem raportowania powiadomień i alarmowania. Pozwala szybko i łatwo pobierać klucze i kontrolować ich obieg oraz pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Solidny stalowy brelok (stykowy/bezstykowy) posiada indywidualny nr seryjny i może być przypisany do konkretnego pracownika lub grupy pracowników.

Urządzenie pozwala na przechowywanie od 18-144 kluczy a w wersji dwuskrzydłowej nawet 252. Można stworzyć kilka mniejszych urządzeń na każde piętro. Depozytor można rozszerzyć o dodatkowe moduły KEYinBOX czyli dedykowane skrytki na klucze niestandardowe.

SAIK MODULE – To bardzo funkcjonalne rozwiązanie pozwala skomponować jeden depozytor z wieloma sposobami przechowywania kluczy i przedmiotów. Zamawiający wybiera spośród dostępnych modułów z kluczami na brelokach lub we wkładkach, a także skrytkami na klucze oraz inne przedmioty.

SAIK KEYinBOX/CARD– To dedykowana skrytka na klucz, co daje dodatkową ochronę wizualną profilu. Jest to również dobry sposób na przechowywanie kluczy niestandardowych i o długich rozmiarach. Często stosowany jako dodatkowo moduł w depozytorze SAIK KEY. Skrytka może również być przeznaczona na karty dostępowe lub kluczyki samochodowe
z dokumentami.


2024 © bt electronics sp. z o.o.