arrowCo to jest SAIK?


Jak zarządzać kluczami?

Jak kontrolować obieg kluczy?

Jak przechowywać klucze
w bezpieczny sposób?

Jak zastąpić książkę wydań kluczy?

Ja zastąpić portiera w uciążliwych czynnościach związanych z gospodarką kluczami,
tak aby mógł się skupić na innych zadaniach?

System Automatycznej Identyfikacji Kluczy

Skutecznym rozwiązaniem tych zagadnień są zaawansowane elektroniczne depozytory kluczy i przedmiotów SAIK, które łączą w sobie bezpieczne przechowywanie kluczy z zarządzaniem dostępem do nich i rejestrowaniem ich obiegu. SAIK jest skrótem opisującym system opracowany przez firmę BT electronics (www.bte.pl).

System składa się ogólnie mówiąc z elektronicznej szafki depozytowej na klucze lub przedmioty oraz oprogramowania, które rejestruje i trwale zapisuje każde pobranie i wydanie. Administrator programu sterującego – zwykle upoważniony pracownik danego użytkownika systemu – decyduje o przyznawaniu praw dostępu do kluczy konkretnym osobom i określa przedziały czasowe, w których ten dostęp jest możliwy. System nadaje się idealnie dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą rezygnować z kluczy mechanicznych, lecz mają problemy z zarządzaniem nimi i z dokumentowaniem ich obiegu.

Pełna kontrola

System SAIK oferuje nowoczesny sposób podejścia do zarządzania obiegiem kluczy i innych obiektów w przedsiębiorstwie i zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do pomieszczeń służbowych i dokumentów lub innych wartościowych przedmiotów złożonych w depozytorach. Zastosowanie systemu SAIK pozwala na pełną identyfikację i kontrolę kluczy, depozytów oraz pracowników, analizę zgromadzonych danych oraz natychmiastową reakcję na sytuacje zagrożenia wykryte przez system.

Elektroniczne szafki typu SAIK wraz z oprogramowaniem są w użyciu już od kilkunastu lat u renomowanych klientów między innymi w takich obszarach jak bankowość, instytucje publiczne i urzędy, wyższe uczelnie, muzea, domy seniora, salony samochodowe, przedsiębiorstwa i wszelkiego rodzaju obiekty, w których kontrola dostępu jest integralnym elementem bezpieczeństwa.

7 dni / 24h

Ważną zaletą urządzenia SAIK jest to, że są w pełni samoobsługowe i działają 7 dni w tygodniu nie wymagając przy tym żadnej obsługi. 

Synergia depozytorów

Dodatkowym walorem depozytorów jest możliwość dowolnego łączenia ich ze sobą. Za pomocą sieci Ethernet urządzenia mogą ze sobą współpracować niezależnie od tego czy są w jednym budynku czy na różnych kondygnacjach. Dzięki temu system można dostosować do zmieniających się potrzeb użytkowników.  

Integracja z systemami

System SAIK współpracuje ze standardami wymiany danych oraz systemami zewnętrznymi – kontroli dostępu, pożarowymi, wizualizacyjnymi oraz kadrowymi. Wbudowana Rejestracja Czasu Pracy (RCP) – wybór: wejścia/wyjścia prywatnego i służbowego, rozpoczęcia przerwy. Możliwość integracji z systemami CCTV i kontroli dostępu obecnymi już w budynku.

Intuicyjna aplikacja do zarządzania

Każdy depozytor SAIK dostarczany jest razem z programem do jego zarządzania. Nie jest potrzebne do niego dedykowane stanowisko – oprogramowanie można zainstalować na posiadanym komputerze z systemem Windows lub używać oprogramowania WEB. Serwer bazy danych znajduje się w jednym z depozytorów lub – dla większych systemów – na serwerze fizycznym lub udostępnionym zasobie.
Oprogramowanie bez limitu czasowego i ilości stanowisk. Właściciel systemu decyduje o tym, kto oraz kiedy ma dostęp do zawartości, a także zawsze może sprawdzić historię pobrań. Pracownicy doceniają skrócony czas potrzebny do pobrania klucza lub innego przedmiotu. Depozytory SAIK nigdy nie wydadzą nieprzyznanej rzeczy nieuprawnionej osobie.

→ Monitoring kluczy i przedmiotów
→ Raporty o zdarzeniach
→ Łatwe przydzielanie dostępów
→ Zdalna kontrola
→ Rezerwacje np. pomieszczeń lub samochodów
→ Ankiety z pytaniami i zbieranie informacji
→ Wysyłanie ważnych powiadomień i alertów
→ Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa
→ Wiele innych


YouTube player

Od wielu lat solidność i funkcjonalność urządzeń SAIK i systemu docenia wiele instytucji państwowych, firm oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, zarówno w Polsce jak i za granicą.


Rozbudowa, modyfikacja oraz dostosowanie do wymogów

Urządzenia SAIK mają możliwość dostosowania ich do potrzeb użytkowników pod każdym względem. 
Każdy z podstawowych depozytorów można rozszerzyć o dodatkową funkcjonalność a także zintegrować z istniejącymi już w budynku systemami bezpieczeństwa np, CCTV, kontroli dostępu lub przeciw-pożarowym.

MOŻLIWE DODATKOWE RODZAJE SKRYTEK:

Materiały do pobrania

Branże i sektory przemysłu

Nasi klienci


2024 © All rights reserved. BT ELECTRONICS sp. z o.o.