arrowCo to jest SAIK?


Niemal każdy menedżer odpowiedzialny za efektywne działanie firm i instytucji zadaje sobie często następujące pytanie:


Jak zarządzać kluczami?

Jak kontrolować obieg kluczy?

Jak przechowywać klucze w bezpieczny sposób?

Jak zastąpić książkę wydań kluczy?

Ja zastąpić portiera w uciążliwych czynnościach związanych z gospodarką kluczami, tak aby mógł się skupić na innych zadaniach?

System Automatycznej Identyfikacji Kluczy

Skutecznym rozwiązaniem tych zagadnień są elektroniczne depozytory kluczy SAIK, które łączą w sobie bezpieczne przechowywanie kluczy z zarządzaniem dostępem do nich i rejestrowaniem ich obiegu. SAIK jest skrótem opisującym system opracowany przez firmę bt electronics.

System składa się ogólnie mówiąc z elektronicznej szafki na klucze oraz oprogramowania, które rejestruje i trwale zapisuje każde pobranie i wydanie kluczy. Administrator programu sterującego – zwykle upoważniony pracownik danego użytkownika systemu – decyduje o przyznawaniu praw dostępu do kluczy konkretnym osobom i określa przedziały czasowe, w których ten dostęp jest możliwy. System nadaje się idealnie dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą rezygnować z kluczy mechanicznych, lecz mają problemy z zarządzaniem nimi i z dokumentowaniem ich obiegu.

Pełna kontrola

System SAIK oferuje nowoczesny sposób podejścia do zarządzania obiegiem kluczy i innych obiektów w przedsiębiorstwie i zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do pomieszczeń służbowych i dokumentów lub innych wartościowych przedmiotów złożonych w depozytorach. Zastosowanie systemu SAIK pozwala na pełną identyfikację i kontrolę kluczy, depozytów oraz pracowników, analizę zgromadzonych danych oraz natychmiastową reakcję na sytuacje zagrożenia wykryte przez system.

Elektroniczne szafki typu SAIK wraz z oprogramowaniem są w użyciu już od kilkunastu lat u renomowanych klientów między innymi w takich obszarach jak bankowość, instytucje publiczne i urzędy, wyższe uczelnie, muzea, domy seniora, salony samochodowe, przedsiębiorstwa i wszelkiego rodzaju obiekty, w których kontrola dostępu jest integralnym elementem bezpieczeństwa.

7 dni / 24h

Ważną zaletą urządzenia SAIK jest to, że są w pełni samoobsługowe i działają 7 dni w tygodniu nie wymagając przy tym żadnej obsługi. 

Synergia depozytorów

Dodatkowym walorem depozytorów jest możliwość dowolnego łączenia ich ze sobą. Za pomocą sieci Ethernet urządzenia mogą ze sobą współpracować niezależnie od tego czy są w jednym budynku czy na różnych kondygnacjach. Dzięki temu system można dostosować do zmieniających się potrzeb użytkowników.  


Rozbudowa, modyfikacja oraz dostosowanie do wymogów

Urządzenia SAIK mają możliwość dostosowania ich do potrzeb użytkowników pod każdym względem. 
Każdy z podstawowych depozytorów można rozszerzyć o dodatkową funkcjonalność a także zintegrować z istniejącymi już systemami bezpieczeństwa.

RODZAJE SKRYTEK:

SAIK Key+Box System

Nasi klienci


2023 © All right reserved. BT ELECTRONICS sp. z o.o.