arrow

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!

AdresBT Electronics sp. z o.o.
ul. Rybitwy 22, 30-722 Kraków

Tel.:(+48) 12 410 20 33
Fax:(+48) 12 410 85 11
e-mail: bte@bte.pl

NIP: 676-20-72-461
REGON: 351530720
KRS: 0000252492

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dział handlowy


Rafał Kondak

Kierownik Działu Handlowego

Tel.: (+48) 12 410 20 33
Fax: (+48) 12 410 85 11
e-mail: bte@bte.pl


Marcin Drzewicki

Specjalista ds. eksportu
Specjalista ds. sprzedaży

Tel: (+48) 12 410 85 10
Tel: (+48) 607 825 409
e-mail: marcin.drzewicki@bte.pl


Dawid Czaja

Specjalista ds. sprzedaży

Tel: (+48) 12 410 85 10
Tel:(+48) 697 460 183
e-mail:  dawid.czaja@bte.pl
Skype: btelectronicspoland

Serwis


Tel: (+48) 607 460 289
e-mail: serwis@saik.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Wdrożenia


Instalacje urządzeń i wdrożenia

Tel 1: (+48) 668 126 790
Tel 2: (+48) 882 364 807
e-mail: instalacje@bte.pl

Największy w Polsce SHOWROOM SAIK w całości poświęcony depozytorom kluczy, broni i przedmiotów. W jednym miejscu zgromadziliśmy różnorodne typy depozytorów, których działanie i funkcje można sprawdzić samodzielnie.

Zapraszamy do Krakowa na kawę w dowolnym czasie
(prosimy o kontakt min. dzień wcześniej).


2024 © All rights reserved. BT ELECTRONICS sp. z o.o.